Politica de confidentialitate

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, Utilizatorilor Candidați sau ai Utilizatorilor Recrutori (ex reprezentanți ai Utilizatorilor Recrutori, persoane juridice, sau Utilizatori Recrutori persoane fizice autorizate) atunci când utilizează e nexuria.ro.
Aceasta politica de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătura cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoana vizata conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).
Va recomandam sa cititi cu atentie aceasta politica inainte de a utiliza nexuria.ro cu scopul de a intelege cum va sunt prelucrate datele cu caracter personal.


Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Nexuria Jobs S.R.L., cu sediul în Str. Orizont, nr.13, loc Miroslava jud Iasi este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul nexuria.ro
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact:
Responsabilul cu Protecția Datelor Nexuria Adresa: Str Orizont nr 13 Miroslava România Email: cristina.veica@gmail.com Telefon: +40 744777277.


Ce date prelucram?

Prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:
Date pe care le furnizați în mod direct
Crearea contului de Utilizator
Atunci când vă creați un cont de Utilizator, trebuie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi adresa de email, orasul unde locuiti.

Putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs. ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau atunci când participați a sondajele și chestionarele noastre;
Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu Nexuria.ro
Înregistrăm în jurnal informații despre când și/ sau cum vizitați sau utilizați în alt mod nexuria.ro, inclusiv modul în care utilizați Platforma Nexuria(e.g. dacă v-ați actualizat sau nu CV-ul, dacă ați aplicat sau nu la un job).
De asemenea, utilizam module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizam aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.
De asemenea, când utilizați Platforma Nexuria (inclusiv modulele cookie sau tehnologii similare de pe site-urile altora), primim informații despre adresa dvs. IP, locația pe baza de IP, serverul proxy, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de dispozitiv.
Datele obținute de la terți
Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.
În cazul persoanelor de contact desemnate de Utilizatorii Recrutori (altele decât titularii de cont), datele sunt colectate de la respectivul titular de cont.


Utilizarea Serviciilor de către Utilizatorii Recrutori

Prelucram datele personale pentru scopul gestiunii relației contractuale sau pre-contractuale cu Utilizatorii Recrutori. În cazul Utilizatorilor Recrutori (persoane fizice autorizate) temeiul juridic este: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului sau efectuarea formalităților precontractuale. În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților Utilizatorilor Recrutori, temeiul juridic este art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim. Avem un interes legitim să ne desfășuram în mod adecvat raporturile contractuale cu clienții noștri persoane juridice. Drepturile și interesele persoanelor fizice (i.e. reprezentanții Utilizatorilor Recrutori) nu sunt prejudiciate întrucât din perspectiva clientului persoana juridica, prelucrarea este necesara în contextul desfășurării relațiilor de munca / colaborare pe care aceștia o au cu persoanele fizice ale căror date sunt furnizate / asociate contului de Utilizator Recrutor.
De asemenea, pe baza interesului legitim, utilizam anumite date personale asociate unui cont de Utilizator Recrutor pentru a preveni eventualele fraude / utilizări abuzive ale facilităților oferite de Platforma Nexuria Utilizatorilor Recrutori.


Conectare prin plugin Facebook

Utilizatorii Candidați se pot loga sau crea cont prin intermediul pluginului Facebook care permite conectarea prin contul de Facebook. Atunci când Utilizatorii Candidați utilizează aceasta facilitate, datele publice (e.g. nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon). Utilizarea acestor date este necesara pentru crearea contului de Utilizator, prin urmare temeiul juridic al prelucrării este art. 6 (1) (b) din GDPR, respective încheierea și executarea contractului.


Ce drepturi aveți în calitate de persoana vizata?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoana vizata:
a. Dreptul de acces
puteți obține de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
b. Dreptul de a corecta datele
puteți să ne solicitați să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la ștergere
puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție
puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifica.
e. Restricționare
în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
f. Dreptul la portabilitatea datelor
în măsura în care prelucram datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dvs. într-o forma structurata, utilizata frecvent și care poate fi citita în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro
PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 1 (DATE DE CONTACT DPO).
De asemenea, Societatea poate fi contactata utilizând datele și mecanismele de contact disponibile în Platforma Nexuria.